Công ty TNHH Thiết bị Ngày nay chính thức được hãng Convergent Technologies GmbH & Co. KG ủy quyền phân phối các dòng sản phẩm liên quan tới xét nghiệm-chăm sóc sức khỏe

Máy phát hiện axit nucleic Convergys®

Máy phát hiện axit nucleic Convergys®/ 

Hệ thống phát hiện axit nucleic Convergys® POC RT-PCR

Convergys® POC RT-PCR Nucleic Acid Detection System

Hãng Convergent Technologies GmbH & Co. KG

Xuất xứ: CHLB Đức

Có khả năng phát hiện trực tiếp vật liệu (thông tin nguồn gốc) di truyền SARS-CoV-2

Mục đích sử dụng:

  • Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
  • Thực hiện tại nơi làm việc – xét nghiệm tại chỗ

Mô tả
Convergys® POC RT-PCR là một hệ thống xét nghiệm tại chỗ để phát hiện hoàn toàn tự động các trình tự axit nucleic thông qua công nghệ Real-time PCR.

Công ty TNHH Thiết bị Ngày nay chính thức được hãng Convergent Technologies GmbH & Co. KG ủy quyền phân phối các dòng sản phẩm liên quan tới xét nghiệm-chăm sóc sức khỏe