Hiển thị tất cả 4 kết quả

new

LAB Y khoa- Khoa học Giáo dục

Bộ xử lý mô chân không YD-2900

New

LAB Y khoa- Khoa học Giáo dục

Hệ thống xử lý mô chân không MTM

New

LAB Y khoa- Khoa học Giáo dục

Hệ thống xử lý mô YD-14P1.8

New

LAB Y khoa- Khoa học Giáo dục

Máy xử lý mô tự động MTP