Máy cắt tiêu bản CUT 5062

LOẠI THIẾT BỊ: MÁY CẮT TIÊU BẢN BÁN TỰ ĐỘNG

Model: CUT 5062 (Art. No.: #10070001)

Hãng sản xuất: SLEE medical GmbH

Nước sản xuất: CHLB Đức

  • Đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 9001:2015 , EN ISO 13485:2016 hoặc tương đương

Ứng dụng: model CUT 5062 là máy cắt bán tự động được thiết kế sử dụng trên các mẫu paraffin và các ứng dụng trong công nghiệp, nhựa và nghiên cứu y học. Thiết kế cho phép người sử dụng có thể lắp ghép từ nhiều phụ kiện đa dạng khác nhau.