Hiển thị tất cả 5 kết quả

New

Cân phân tích - cân kỹ thuật

Cân phân tích Micro RADWAG

New

Hệ máy sắc ký lỏng (siêu) hiệu năng

Hệ HPLC EX1700 với detector DAD

New
New

Hệ máy sắc ký lỏng (siêu) hiệu năng

Hệ HPLC với bơm gradient nhị phân 2 kênh dung môi

Hệ máy sắc ký lỏng (siêu) hiệu năng

Hệ sắc ký lỏng HPLC Jasco LC4000