Công ty TNHH Thiết bị Ngày ngay (TE CO., LTD) hiện là đại diện phân phối Hệ sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC của hãng Wufeng Scientific tại Việt Nam
Công ty TNHH Thiết bị Ngày ngay (TE CO., LTD) hiện là đại diện phân phối Hệ sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC của hãng Wufeng Scientific tại Việt Nam