Hiển thị 1–24 của 68 kết quả

Bể cách thủy-bể rửa siêu âm-bể điều nhiệt tuần hoàn

Bể điều nhiệt toàn hoàn lạnh Grant

New

Bộ cô đặc mẫu bằng khí Nitơ

Bộ cô đặc mẫu bằng khí Nitơ

New

Bộ cô đặc mẫu bằng khí Nitơ

Bộ cô mẫu bằng khí Nitơ

New

Bộ cô đặc mẫu bằng khí Nitơ

Bộ cô mẫu bằng khí Nitơ MICROVAP

New

Bộ cô đặc mẫu bằng khí Nitơ

Bộ thổi khí MICROVAP Organomation Cat#11801

New
New
New
New
New
New
New

Hệ cô quay chân không

Hệ cô quay chân không EV400H

New

Hệ cô quay chân không

Hệ cô quay chân không R&D

NEW

Hệ thống phá mẫu bằng vi sóng

Lò vi sóng Sineo MDS-6G (SMART)

NEW

Hệ thống phá mẫu bằng vi sóng

Lò vi sóng Sineo TANK eco

NEW

Hệ thống phá mẫu bằng vi sóng

Lò vi sóng thông lượng cao Sineo MDS-15

error: Content is protected !!