Công ty TNHH Thiết Bị Ngày Nay (TECO., LTD) hiện là đại diện phân phối chính thức của hãng OAI tại Việt Nam

Bộ cô đặc mẫu bằng khí Nitơ

Bộ thổi khô mẫu bằng khí Nitơ (48 vị trí) + bình khí nito

Model:  MULTIVAP (Cat.No: 11848-2)

Hãng sản xuất: Organomation Associates, Inc.(OAI)

Xuất xứ: Mỹ

Công ty TNHH Thiết Bị Ngày Nay (TECO., LTD) hiện là đại diện phân phối chính thức của hãng OAI tại Việt Nam