Hiển thị tất cả 15 kết quả

New

Cân phân tích - cân kỹ thuật

Cân phân tích Micro RADWAG

Cân phân tích - cân kỹ thuật

Cân sấy ẩm MB120 Ohaus

New

Hệ thống giám sát-đo thân nhiệt tự động

Hệ thống giám sát -đo thân nhiệt tự động từ xa

Hot New

Máy đếm khuẩn lạc | Tế bào tự động

Máy đếm khuẩn lạc Scan 50 Pro INTERSCIENCE

Stock

Máy đo chỉ số chảy vật liệu (hạt nhựa)

Máy đo chỉ số chảy model QC-652S

New

Máy đo màu nguyên liệu

Máy đo màu nguyên liệu TS7700

Máy đo màu nguyên liệu

Máy quang phổ ảnh CS828 CHNSpec

New

Máy đo màu nguyên liệu

Máy quang phổ so màu CHNSpec

New Price

Máy đếm khuẩn lạc | Tế bào tự động

Scan 500 máy đếm khuẩn lạc tự động

New

Buồng thử nghiệm môi trường

Tủ thử nghiệm lão hóa UV LIB Industry