Hiển thị 1–24 của 47 kết quả

new

LAB Y khoa- Khoa học Giáo dục

Bộ xử lý mô chân không YD-2900

New

LAB Y khoa- Khoa học Giáo dục

Hệ thống nhúng vùi mô YD-6LA

New

LAB Y khoa- Khoa học Giáo dục

Hệ thống xử lý mô chân không MTM

New

LAB Y khoa- Khoa học Giáo dục

Hệ thống xử lý mô YD-14P1.8

New

Kính hiển vi cho kỹ thuật Y sinh

Kính hiển vi KRÜSS Optronic

Kính hiển vi cho kỹ thuật Y sinh

Kính hiển vi phản pha gắn camera

New

Kính hiển vi cho kỹ thuật Y sinh

Kính hiển vi soi ngược Euromex

New

LAB Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Máy cắt tiêu bản CR-601ST

New

LAB Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Máy cắt tiêu bản CUT 4062

New

LAB Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Máy cắt tiêu bản CUT 5062

New

LAB Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Máy cắt tiêu bản CUT 6062

New

LAB Y khoa- Khoa học Giáo dục

Máy cắt tiêu bản lạnh MEV

new

LAB Y khoa- Khoa học Giáo dục

Máy cắt tiêu bản lạnh YD-3100

New
New

LAB Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Máy cắt tiêu bản YD 355AT

NEW

LAB Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Máy cắt tiêu bản YD-202A

Stock

LAB Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Máy cắt tiêu bản YD-315

New

LAB Y khoa- Khoa học Giáo dục

Máy dán lam tự động MCS

New

LAB Công nghệ Sinh học

Máy đo hoạt độ nước

New

LAB Y khoa- Khoa học Giáo dục

Máy đúc mô bệnh phẩm MPS/P1

error: Content is protected !!