Showing 1–12 of 46 results

Có sẵn
new

Máy xử lý mô tự động

Bộ xử lý mô chân không YD-2900

New

Máy đúc (vùi) mô bệnh phẩm

Hệ thống nhúng vùi mô YD-6LA

New
New

Máy xử lý mô tự động

Hệ thống xử lý mô YD-14P1.8

New

Kính hiển vi cho kỹ thuật Y sinh

Kính hiển vi KRÜSS Optronic

Kính hiển vi cho kỹ thuật Y sinh

Kính hiển vi phản pha gắn camera

New

Kính hiển vi cho kỹ thuật Y sinh

Kính hiển vi soi ngược Euromex

Mới