Công ty TNHH Thiết bị Ngày Nay là đại diện bán hàng ủy quyền chính thức của hãng A. Krüss Optronic GmbH (CHLB Đức) tại Việt Nam

Kính hiển vi KRÜSS Optronic

Kính hiển vi A.KRÜSS Optronic GmbH (Đức)

Kính hiển vi sinh học loại truyền sáng cao cấp, hãng A.Kruss- series MBL2000

Model: MBL2000 – T – LED (dòng MBL2000 series – Hiển vi ánh sáng truyền qua)

Hãng sản xuất: A. KRUSS Optronic GmbH

Xuất xứ: CHLB Đức

–           Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 14001.

Công ty TNHH Thiết bị Ngày Nay là đại diện bán hàng ủy quyền chính thức của hãng A. Krüss Optronic GmbH (CHLB Đức) tại Việt Nam

Công ty TNHH Thiết bị Ngày Nay là đại diện bán hàng ủy quyền chính thức của hãng A. Krüss Optronic GmbH (CHLB Đức) tại Việt Nam