Máy cắt tiêu bản CUT 6062

LOẠI THIẾT BỊ: MÁY CẮT TIÊU BẢN TỰ ĐỘNG

Model: CUT 6062 (Art. No. #10080001)

Hãng sản xuất: SLEE medical GmbH

Nước sản xuất: CHLB Đức

  • Đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 9001:2015 , EN ISO 13485:2016 hoặc tương đương

Ứng dụng: model CUT 6062 là máy cắt tự động được thiết kế sử dụng trên các mẫu paraffin và các ứng dụng trong công nghiệp, nhựa và nghiên cứu y học. Thiết kế cho phép người sử dụng có thể lắp ghép từ nhiều phụ kiện đa dạng khác nhau.