Showing 1–12 of 16 results

New

Máy khuấy-lắc-trộn-đồng hóa

Hệ thống đồng hóa nhiều mẫu MHS-60

New

Máy khuấy-lắc-trộn-đồng hóa

Máy đồng hóa mẫu Q125 QSonicator

Hot New

Máy khuấy-lắc-trộn-đồng hóa

Máy khuấy đồng hóa mẫu MM-1000

New

Máy khuấy-lắc-trộn-đồng hóa

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT MSH 300i

Hot New

Máy khuấy-lắc-trộn-đồng hóa

Máy khuấy từ MS-3000 Grant

Hot New

Máy khuấy-lắc-trộn-đồng hóa

Máy lắc CPS-20 CO2 Shaker

New

Máy khuấy-lắc-trộn-đồng hóa

Máy lắc trộn MultiVortex 12*100ml

New

Máy khuấy-lắc-trộn-đồng hóa

Máy lắc trộn MultiVortex 12*50ml

New

Máy khuấy-lắc-trộn-đồng hóa

Máy lắc trộn MultiVortex 26x15ml

New

Máy khuấy-lắc-trộn-đồng hóa

Máy lắc tròn PSU-10i Grant Instruments

Hot New

Máy khuấy-lắc-trộn-đồng hóa

Máy lắc ủ nhiệt PCMT PLUS Grant