Công ty TECO., LTD chính thức là Đại diện duy nhất cho thương hiệu Grant phát triển tại thị trường Việt Nam cũng như một số thị trường khác như Lào, Campuchia

Máy lắc CPS-20 CO2 Shaker

Máy lắc CPS-20 CO2 Shaker

Hãng sản xuất: Grant Instruments (UK)

Ứng dụng:

  • Thí nghiệm nuôi cấy mô
  • Nuôi cấy tế bào nhân chuẩn (Sinh vật nhân thực)
  • Bất kỳ ứng dụng nào cần lắc quỹ đạo trong tủ ấm CO2
Công ty TECO., LTD chính thức là Đại diện duy nhất cho thương hiệu Grant phát triển tại thị trường Việt Nam cũng như một số thị trường khác như Lào, Campuchia