Lò nung nhiệt độ cao 1400 độ-Nabertherm

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NHIỆT ĐỘ CAO 1400 0C

Model: L15/14/B410 (Art.No: L-152U4RN8)

Hãng sản xuất: Nabertherm GmbH

Xuất xứ: CHLB Đức

Tiêu chuẩn áp dụng và Tuân thủ theo các quy định chỉ dẫn chung:

  • EN 61010-1
  • EN 61000-6-1, EN 61000-6-3
  • RoHS directive 2011/65/EU