Cân kỹ thuật 2 số lẻ OHAUS

Model: SPX622 (620g x 0.01g)

Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ

Xuất xứ: Trung Quốc

Cung cấp bao gồm:

+ Cân kỹ thuật điện tử hiện số model SPX622

+ AC adapter, đĩa cân

+ CO phòng thương mại, CQ hãng sản xuất (bản sao)

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Việt + Tiếng Anh)