Công ty TNHH Thiết bị Ngày Nay là nhà phân phối đại diện bán hàng Ủy quyền chính thức của hãng DaiHan Labtech tại Việt Nam

Tủ định ôn hãng Daihan labtech

Tủ định ôn (Tủ sinh trưởng Thực vật)

Model: LGC-5101G

Hãng sản xuất: DaiHan Labtech

Xuất xứ: Hàn Quốc

Công ty TNHH Thiết bị Ngày Nay là nhà phân phối đại diện bán hàng Ủy quyền chính thức của hãng DaiHan Labtech tại Việt Nam