Hiển thị 1–24 của 76 kết quả

New

Bể cách thủy-bể rửa siêu âm-bể điều nhiệt tuần hoàn

Bể cách thủy JBN26 Grant

Stock

Bể cách thủy-bể rửa siêu âm-bể điều nhiệt tuần hoàn

Bể cách thủy kỹ thuật số Grant

Stock

Bể cách thủy-bể rửa siêu âm-bể điều nhiệt tuần hoàn

Bể cách thủy kỹ thuật số SAP34 Grant

New

Bể cách thủy-bể rửa siêu âm-bể điều nhiệt tuần hoàn

Bể điều nhiệt tuần hoàn kỹ thuật số Grant

New

Bể cách thủy-bể rửa siêu âm-bể điều nhiệt tuần hoàn

Bể rửa siêu âm Grant Instruments

Cân phân tích - cân kỹ thuật

Cân kỹ thuật 2 số lẻ OHAUS

Cân phân tích - cân kỹ thuật

Cân phân tích 4 số lẻ

Cân phân tích - cân kỹ thuật

Cân phân tích cơ 3 dầm Ohaus

New

Cân phân tích - cân kỹ thuật

Cân phân tích Micro RADWAG

Cân phân tích - cân kỹ thuật

Cân sấy ẩm MB120 Ohaus

New

Cân phân tích - cân kỹ thuật

Cân vi lượng 5 số lẻ

Pipette hút định lượng

Dụng cụ trợ hút Pippete Dlab

New

Máy khuấy-lắc-trộn-đồng hóa

Hệ thống đồng hóa nhiều mẫu MHS-60

New

Kính hiển vi cho kỹ thuật Y sinh

Kính hiển vi KRÜSS Optronic

Lò nung điện - tro hóa mẫu

Lò nung 1200 độ C Nabertherm

NEW

Lò nung điện - tro hóa mẫu

Lò nung 1400 độ C Nabertherm GmbH

New

Lò nung điện - tro hóa mẫu

Lò nung điện LT9/11/B510 Nabertherm

New

Lò nung điện - tro hóa mẫu

Lò nung điện Nabertherm LE 6/11/R7

Stock
New

Lò nung điện - tro hóa mẫu

Lò nung Nabertherm dòng LT 1100 độ

Stock

Lò nung điện - tro hóa mẫu

Lò nung Nabertherm LT9/14/B510