Bộ nhuộm tiêu bản thủ công Mevid

Bộ nhuộm tiêu bản thủ công Mevid (Model/Serial Number: SS112-000) 12 vị trí với – Giá nhuộm tương thích với các loại lamen/lam kính tiêu bản của MeVid và tiêu chuẩn quốc tế ISO 8037-1, chứa 25 slide