Lưu trữ thẻ: Implementation of food safety management systems that comply with ISO 22000:2018 and HACCP with EZ-200 Water Activity Meter

EZ-200 tiến bộ mới trong Đo lường Hoạt độ Nước

Vai trò của Hoạt độ Nước đối với Chất lượng và An toàn Thực phẩm Giám sát aw là một điểm kiểm soát quan trọng đối với nhiều hoạt động của ngành công nghiệp thực phẩm Tầm quan trọng của hoạt độ nước (aw) trong hệ thống thực phẩm không thể được nhấn mạnh quá […]

Xu hướng sử dụng máy đo hoạt độ nước EZ-200

xu hướng sử dụng máy đo hoạt độ nước EZ-200 Freund trong kiểm soát thực phẩm-dược phẩm -mỹ phẩm

Xu hướng sử dụng máy đo hoạt độ nước EZ-200 Máy đo hoạt độ nước EZ-200 và sự ảnh hưởng của nó tới chất lượng sản phẩm   Water activity (aw)-  Hoạt độ nước và sự ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm thực phẩm – dược phẩm – mỹ phẩm Tìm hiểu thêm về […]