Lưu trữ thẻ: quản lý theo tiêu chuẩn HACCP ISO 2200:2018

Xu hướng sử dụng máy đo hoạt độ nước EZ-200

xu hướng sử dụng máy đo hoạt độ nước EZ-200 Freund trong kiểm soát thực phẩm-dược phẩm -mỹ phẩm

Xu hướng sử dụng máy đo hoạt độ nước EZ-200 Máy đo hoạt độ nước EZ-200 và sự ảnh hưởng của nó tới chất lượng sản phẩm   Water activity (aw)-  Hoạt độ nước và sự ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm thực phẩm – dược phẩm – mỹ phẩm Tìm hiểu thêm về […]