Lưu trữ thẻ: Homogenizers FBF6030 – FBF6037 – FBF6045

Hãng FBF Italia Ủy quyền thương mại cho Công ty Ngày Nay

Hãng FBF Italia srl Ủy quyền thương mại cho Công ty Ngày Nay *Giới thiệu hãng FBF ITALIA Srl Từ năm 1987, FBF ITALIA Srl có trụ sở tại Via Are, 2 – 43038 – Sala Baganza (PR) – Italy, đã thiết kế và sản xuất máy đồng hóa áp suất cao và bơm piston […]