Lưu trữ thẻ: FBF homogenizers-FBF1002 – FBF2003 – FBF2004 – FBF3006 – FBF3008 – FBF3011 – FBF3015

Hãng FBF Italia Ủy quyền thương mại cho Công ty Ngày Nay

Hãng FBF Italia srl Ủy quyền thương mại cho Công ty Ngày Nay *Giới thiệu hãng FBF ITALIA Srl Từ năm 1987, FBF ITALIA Srl có trụ sở tại Via Are, 2 – 43038 – Sala Baganza (PR) – Italy, đã thiết kế và sản xuất máy đồng hóa áp suất cao và bơm piston […]