Lưu trữ thẻ: hãng FBF ITALIA Srl Ủy quyền thương mại cho Công ty Ngày Nay

Hãng FBF Italia Ủy quyền thương mại cho Công ty Ngày Nay

Hãng FBF Italia srl Ủy quyền thương mại cho Công ty Ngày Nay *Giới thiệu hãng FBF ITALIA Srl Từ năm 1987, FBF ITALIA Srl có trụ sở tại Via Are, 2 – 43038 – Sala Baganza (PR) – Italy, đã thiết kế và sản xuất máy đồng hóa áp suất cao và bơm piston […]