Công ty TECO., LTD chính thức là Đại diện duy nhất cho thương hiệu Grant phát triển tại thị trường Việt Nam cũng như một số thị trường khác như Lào, Campuchia.

Máy lắc ủ nhiệt PCMT PLUS Grant

Máy lắc ủ nhiệt PCMT PLUS (PCMT PLUS Thermo-Shaker chức năng làm lạnh cho các vi ống và tấm PCR)

Model: PCMT PLUS Thermo-Shaker

Hãng sản xuất: Grant Instruments

PCMT PLUS cung cấp khả năng trộn chuyên sâu và kiểm soát nhiệt độ của các mẫu trong các vi ống hoặc đĩa PCR. Mô hình này khác với PCMT và PHMT ở các tính năng bao gồm làm lạnh và khả năng điều khiển 7 thiết bị với PC qua Bluetooth®.

Ứng dụng:

  • Phân tích di truyền – chiết xuất DNA, RNA và chuẩn bị mẫu cho việc nghiên cứu mới
  • Nghiên cứu hóa sinh về các phản ứng và quá trình enzym
  • Chiết xuất các chất chuyển hóa từ vật chất tế bào
Công ty TECO., LTD chính thức là Đại diện duy nhất cho thương hiệu Grant phát triển tại thị trường Việt Nam cũng như một số thị trường khác như Lào, Campuchia.