Lưu trữ thẻ: MicroDigital Co Ủy quyền bán hàng cho Công ty Thiết bị Ngày Nay đại diện phân phối

News MicroDigital Sự kiện giá đặc biệt

News MicroDigital Sự kiện giá đặc biệt Kính gửi: Quý khách hàng Công ty Thiết bị Ngày Nay-đơn vị nhập khẩu và phân phối đại diện ủy quyền bán hàng của Hãng MicroDigital Co., Ltd, tại Việt Nam., nhằm tri ân hướng tới ngày lễ 8/3 , chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự […]

MicroDigital: ủy quyền cho Công ty Thiết bị Ngày Nay

MicroDigital Co., ltd- Ủy quyền bán hàng cho Công ty Thiết bị Ngày Nay đại diện phân phối

Hãng MicroDigital Co., Ltd: Chính thức Ủy quyền bán hàng cho Công ty Thiết bị Ngày Nay Giới thiệu hãng MicroDigital Co., Ltd (Hàn Quốc) Kể từ khi thành lập vào năm 2002., MicroDigital Co., Ltd (Hàn Quốc) đã đưa ra giải pháp sáng tạo cho ngành y sinh với sự tiến bộ công nghệ […]