Tủ thử nghiệm dược phẩm SHH-250GSD

Tủ thử nghiệm độ ổn định của các dược chất và sản phẩm thuốc mới

Model: SHH-250GSD (loại 250 Lít)

Hãng sản xuất: Shanghai Jianheng Instrument Limited

Xuất xứ: Trung Quốc

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001, và CE

Sản phẩm được sản xuất theo Hướng dẫn ICH được tạo ra bởi Hội đồng Quốc tế về Hài hòa các Yêu cầu Kỹ thuật đối với Dược phẩm Dùng cho Con người (ICH). ICH nhằm cung cấp các tiêu chuẩn thống nhất về các yêu cầu kỹ thuật đối với dược phẩm dùng cho con người. Đáp ứng theo các yêu cầu của các cơ quan quản lý và ngành dược phẩm.