Công ty TECO., LTD chính thức là Đại diện duy nhất cho thương hiệu Grant phát triển tại thị trường Việt Nam cũng như một số thị trường khác như Lào, Campuchia.

Tủ ấm lắc ES-80 Grant Instruments

Tủ ấm lắc ES-80 Grant Instruments

TỦ ẤM LẮC/ Máy lắc nuôi cấy vi sinh

Model:ES-80 Shaker-Incubator

Hãng sản xuất: Grant Instruments

Ứng dụng:

Sản phẩm thích hợp để nuôi cấy tế bào trong bình, chiết mẫu mô ở các quá trình sinh lý, nhiệt độ và chuẩn bị mẫu, trộn chất lỏng sinh học cũng như ủ và nuôi cấy chất lỏng sinh học, phát triển e-coli, điều chế phát quang sinh học.

Công ty TECO., LTD chính thức là Đại diện duy nhất cho thương hiệu Grant phát triển tại thị trường Việt Nam cũng như một số thị trường khác như Lào, Campuchia.