Lò nung Nabertherm dòng LT 1100 độ

Lò nung Nabertherm dòng LT 1100 độ

Cửa Lò được thiết kế dạng cửa cánh lật từ trên xuống (chọn dòng L-series) hoặc cửa dòng LT-Series (kéo từ trên xuống) tùy theo yêu cầu

  • Lò được thiết kế không có công nghệ an toàn cho các quy trình sản xuất thực hiện với mẫu, hay hỗn hợp dễ cháy. Nếu thực tế lò vẫn được vận hành như vậy cho các mẫu dễ cháy, thì yêu cầu bắt buộc nồng độ khí hữu cơ trong lò phải không được vượt quá giới hạn 3% của giới hạn gây nổ dưới (LEL). Điều kiện tiên quyết này không chỉ áp dụng cho hoạt động bình thường mà đặc biệt đối với các tình huống đặc biệt như là sự gián đoạn trong quá trình ( chẳng hạn bị gây ra bởi sự cố của bộ nguồn). Người sử dụng cần phải lắp đặt lò tại nơi có điều kiện thoáng khí, thông hơi, gió.