Lưu trữ thẻ: Tin tức Đối tác Grant Instruments áp dụng tuần 4 ngày làm việc vĩnh viễn

Tin tức Đối tác Grant Instruments áp dụng tuần 4 ngày làm việc vĩnh viễn

Tin tức Đối tác Grant Instruments áp dụng tuần 4 ngày làm việc vĩnh viễn Trong vài năm qua, tuần làm việc 4 ngày đã đạt được thành công lớn ở Vương quốc Anh và giờ đây nó trở thành chủ đề bàn tán trên toàn quốc. Các tổ chức như 4-day Week Global đã tích cực thúc […]