Lưu trữ thẻ: thương hiệu ALIYIQI

Chuyến thăm và làm việc chính thức của hãng Tripod Instrument

Chuyến thăm và làm việc chính thức của hãng Tripod Instrument Sự kiện ngày 03 tháng 03 vừa qua tại Văn phòng Công ty Thiết bị Ngày Nay  là sự kiện quan trọng, đã để lại nhiều ý nghĩa, sự hợp tác thành công  giữa nhà sản xuất WenZhou Tripod Instrument Manufacturing Co.Ltd  và Công […]