Lưu trữ thẻ: làm việc trong phòng sạch

Những Quy Tắc Làm Việc Trong Phòng Sạch

clean-room-Working Rules In Clean Room

Phòng sạch cần thiết cho nhiều ngành khác nhau, bao gồm công nghệ sinh học, sản xuất thực phẩm, v.v. Mỗi ngành công nghiệp có các yêu cầu riêng về phòng sạch cũng như các quy tắc khác nhau để đảm bảo phòng được duy trì đúng cách. Điều này sẽ hạn chế các chất […]