Lưu trữ thẻ: Công ty Thiết bị Ngày Nay đại diện bán hàng Ủy quyền hợp pháp chính thức của hãng Hunan Kecheng tại Việt Nam-Laos-Cambodia

Lựa chọn mới về máy ly tâm hãng Hunan Kecheng

Công ty Thiết bị Ngày Nay đại diện Ủy quyền bán hàng hợp pháp chính thức của Hãng Hunan Kecheng tại Việt Nam

Công ty Thiết bị Ngày Nay giới thiệu đối tác chiến lược, thương hiệu Hunan Kecheng: hãng sản xuất máy ly tâm chuyên dụng trong Y tế và trong sản xuất, cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu (R&D): “Một sự lựa chọn mới về máy ly tâm trong nhiều thương hiệu uy tín.” – […]