Lưu trữ thẻ: CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ MẪU ÁP DỤNG CHO KỸ THUẬT QuEChERS PHÂN TÍCH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG RAU – Củ-QUẢ

Ứng dụng Detelogy để chuẩn bị mẫu cho phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu

Ứng dụng Detelogy để chuẩn bị mẫu cho phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu trong rau và trái cây Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật là một thuật ngữ chung để chỉ các nguyên sinh vi lượng thuốc trừ sâu, các chất chuyển hóa độc hại, các sản phẩm thoái hóa và tạp […]