Công ty TECO., LTD chính thức là Đại diện duy nhất cho thương hiệu Grant phát triển tại thị trường Việt Nam cũng như một số thị trường khác như Lào, Campuchia

Tủ ấm lắc ES-20/80 Grant Instruments

Tủ ấm lắc ES-20/80 Grant Instruments

– Tủ ủ ấm ES-20/80 tiên tiến được thiết kế cho các phòng thí nghiệm công nghệ sinh học và dược phẩm.

– Phạm vi nhiệt độ từ 5 ° C trên môi trường xung quanh lên đến +80 ° C với nhiệt độ đồng nhất là ± 0,3 ° C ở 37 ° C.

– ES-20/80 có phạm vi điều khiển tốc độ có thể cài đặt là 50-400 vòng / phút (bước tăng dần 10 vòng / phút).

Công ty TECO., LTD chính thức là Đại diện duy nhất cho thương hiệu Grant phát triển tại thị trường Việt Nam cũng như một số thị trường khác như Lào, Campuchia