Công ty TNHH Thiết bị Ngày Nay là đại diện chính thức đầu tiên của hãng Detelogy Technology tại Thị trường Việt Nam-Lào-Cambodia với các dòng máy và thiết bị công cụ thông minh hơn, hiệu quả hơn cho vấn đề tiền xử lý mẫu phục vụ các ngành công nghiệp như an toàn thực phẩm, phân tích thuốc, kiểm soát dịch bệnh, khoa học đời sống và giám sát môi trường cũng như các lĩnh vực ứng dụng khác.

Máy cô đặc mẫu tự động 2 chế độ FV-64UP

Máy cô đặc mẫu tự động 2 chế độ FV-64UP hay Hệ thống thổi khô cô đặc mẫu tự động 2 chế độ bằng khí nitơ FV-64UP

Mdoel: FV-64UP

Hãng sản xuất: Detelogy Technology

Xuất xứ: Trung Quốc

Công ty TNHH Thiết bị Ngày Nay là đại diện chính thức đầu tiên của hãng Detelogy Technology tại Thị trường Việt Nam-Lào-Cambodia với các dòng máy và thiết bị công cụ thông minh hơn, hiệu quả hơn cho vấn đề tiền xử lý mẫu phục vụ các ngành công nghiệp như an toàn thực phẩm, phân tích thuốc, kiểm soát dịch bệnh, khoa học đời sống và giám sát môi trường cũng như các lĩnh vực ứng dụng khác.