Lưu trữ thẻ: phân bón

Máy đo hoạt độ nước EZ 200 Freund “phương tiện và tài liệu cho R&D”

Máy đo hoạt độ nước EZ 200 – Freund “phương tiện và tài liệu cho R&D” trong “Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp phủ tổng hợp ăn được lên chất lượng sản phẩm thực phẩm” So sánh hiệu quả của Polysacarit, Protein và Lipid dưới dạng lớp phủ tổng hợp ăn được đối với chất […]