Lưu trữ thẻ: máy phân tích độ ẩm

Khó Khăn Phân Tích Độ Ẩm Thực Phẩm và Giải Pháp

Máy phân tích độ ẩm & Khó khăn trong phân tích độ ẩm Để phân tích độ ẩm, theo truyền thống, quá trình sấy khô được tiến hành trong tủ sấy không khí. Nguyên tắc chung là mẫu được cân trước và sau khi sấy. Sự khác biệt về trọng lượng khi làm khô mẫu […]