Lưu trữ thẻ: Công ty Ngày nay đại diện hãng Convergent Technologies

Hãng Convergent Ủy quyền cho cty Ngày nay

Convergent Technologies - cty ngay nay

Hãng Convergent (Đức) và Chứng thư Ủy quyền chính thức công ty Thiết bị Ngày nay Trong những ngày đầu năm Tân Sửu 2021, trước tình hình thực tế đại dịch Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp trên thế giới., và tại các quốc gia với các hãng thiết bị, nhà sản xuất […]