Lưu trữ thẻ: Chỉ số độ bền của viên

Đo lường độ bền và độ cứng viên cám thức ăn chăn nuôi

Máy đo độ cứng viên cám – Đo đại lượng vật lý của thức ăn viên cho động vật Chất lượng vật lý của thức ăn viên hay đại lượng vật lý của thức ăn viên cho động vật có thể đóng góp vào hiệu quả sản xuất và sức khỏe của vật nuôi, hoặc […]