Lưu trữ thẻ: 5ml CBS & 12 vị trí cho ống đông lạnh loại 1

Máy kết đông bảo quản lạnh sinh học CRF-1 Grant

Máy kết đông kiểm soát tốc độ CRF-1 Grant Instruments

Máy kết đông CRF-1 Grant còn gọi là MÁY KẾT ĐÔNG BẢO QUẢN LẠNH SINH HỌC CRF-1 SERIES, KHÔNG SỬ DỤNG  NI TƠ LỎNG VÀ CHẤT SINH HÀN Công ty Thiết bị Ngày Nay đại diện duy nhất của hãng Grant Instrument tại 3 nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia) giới thiệu mô-đun thiết […]