Hanon Advanced Technology | Thương hiệu đã được khẳng định Toàn cầu, chính thức Ủy quyền cho công ty TNHH Thiết bị Ngày nay đại diện phân phối duy nhất tại 3 nước Đông Dương (Việt Nam - Lào - Cambodia)

Máy kiểm tra dầu ăn Hanon OS280

Máy kiểm tra dầu ăn Hanon OS280

Model: OS280 (Bằng sáng chế số: ZL 2013 1 0243911.2)

Hãng sản xuất: Hanon Advanced Technology Group

Xuất xứ: Trung Quốc

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn ISO9001:2015 | ISO14001:2015 | ISO45001:2018,

Máy kiểm tra dầu ăn Hanon OS280 (OS280 cooking oil tester) phát hiện nhanh dầu chiên bị già hóa, được thiết kế để thử nghiệm dầu ăn với độ an toàn, hiệu quả và chính xác cao . Nó có thể kiểm tra giá trị tổng chất phân cực (TPM) trong vòng một phút và thích hợp cho tất cả các loại dầu ăn hoạt động trong  nhiệt độ cao.

Máy kiểm tra dầu ăn OS280 đặc biệt thích hợp cho việc giám sát chất lượng tại nhà hàng thức ăn nhanh, nhà sản xuất thực phẩm, tiệm bánh, v.v. . Nó cũng được sử dụng để kiểm tra sơ bộ chất lượng dầu ăn trong phòng thí nghiệm. Máy thử này nhằm mục đích đạt được ứng dụng và kiểm tra chất lượng dầu, tiết kiệm dầu ăn và đảm bảo an toàn cho dầu ăn.

Hanon Advanced Technology | Thương hiệu đã được khẳng định Toàn cầu, chính thức Ủy quyền cho công ty TNHH Thiết bị Ngày nay đại diện phân phối duy nhất tại 3 nước Đông Dương (Việt Nam - Lào - Cambodia)