Công ty TNHH Thiết bị Ngày Nay là đại diện chính thức đầu tiên của hãng Detelogy Technology tai Thị trường Việt Nam-Lào-Cambodia với các dòng máy và thiết bị công cụ thông minh hơn, hiệu quả hơn cho vấn đề tiền xử lý mẫu phục vụ các ngành công nghiệp như an toàn thực phẩm, phân tích thuốc, kiểm soát dịch bệnh, khoa học đời sống và giám sát môi trường cũng như các lĩnh vực ứng dụng khác.

Máy cô đặc mẫu bằng khí nitơ MFV-12 Plus

Máy thổi khô cô đặc mẫu bằng khí nitơ tự động MFV-12 Plus

Mdoel: MFV-12 Plus

Hãng sản xuất: Detelogy Technology

Xuất xứ: Trung Quốc

Công ty TNHH Thiết bị Ngày Nay là đại diện chính thức đầu tiên của hãng Detelogy Technology tai Thị trường Việt Nam-Lào-Cambodia với các dòng máy và thiết bị công cụ thông minh hơn, hiệu quả hơn cho vấn đề tiền xử lý mẫu phục vụ các ngành công nghiệp như an toàn thực phẩm, phân tích thuốc, kiểm soát dịch bệnh, khoa học đời sống và giám sát môi trường cũng như các lĩnh vực ứng dụng khác.