Showing all 6 results

New
Mới
Mới

Máy đúc (vùi) mô bệnh phẩm

Máy đúc mô bệnh phẩm MPS/P1

New

Máy xử lý mô tự động

Máy xử lý mô tự động MTP