Hiển thị 1–24 của 152 kết quả

New

Bể cách thủy-bể rửa siêu âm-bể điều nhiệt tuần hoàn

Bể cách thủy JBN26 Grant

Stock

Bể cách thủy-bể rửa siêu âm-bể điều nhiệt tuần hoàn

Bể cách thủy kỹ thuật số Grant

Stock

Bể cách thủy-bể rửa siêu âm-bể điều nhiệt tuần hoàn

Bể cách thủy kỹ thuật số SAP34 Grant

New

Bể cách thủy-bể rửa siêu âm-bể điều nhiệt tuần hoàn

Bể rửa siêu âm Grant Instruments

new

LAB Y khoa- Khoa học Giáo dục

Bộ xử lý mô chân không YD-2900

Cân phân tích - cân kỹ thuật

Cân kỹ thuật 2 số lẻ OHAUS

Cân phân tích - cân kỹ thuật

Cân phân tích 4 số lẻ

Cân phân tích - cân kỹ thuật

Cân phân tích cơ 3 dầm Ohaus

New

Cân phân tích - cân kỹ thuật

Cân phân tích Micro RADWAG

New

Cân phân tích - cân kỹ thuật

Cân vi lượng 5 số lẻ

New
New

Hệ máy sắc ký lỏng (siêu) hiệu năng

Hệ HPLC với bơm gradient nhị phân 2 kênh dung môi

Hệ máy sắc ký lỏng (siêu) hiệu năng

Hệ sắc ký lỏng HPLC Jasco LC4000

New

Hệ thống giám sát-đo thân nhiệt tự động

Hệ thống giám sát -đo thân nhiệt tự động từ xa

New

LAB Y khoa- Khoa học Giáo dục

Hệ thống nhúng vùi mô YD-6LA

New

LAB Y khoa- Khoa học Giáo dục

Hệ thống xử lý mô chân không MTM

New

LAB Y khoa- Khoa học Giáo dục

Hệ thống xử lý mô YD-14P1.8

error: Content is protected !!