Tiêu chuẩn McFarland và đo nó bằng DEN-1 Grant

0.5-McFarland-Std-Máy đo độ đục tiêu chuẩn McFarland DEN-1B Grant Instruments

Tiêu chuẩn McFarland và đo nó bằng DEN-1 Grant

densitometer biolab-máy đo độ đục chuẩn McFarland DEN-1 Grant Instruments
máy đo độ đục chuẩn McFarland DEN-1 Grant Instruments

Tiêu chuẩn McFarland là gì?

Tiêu chuẩn McFarland được sử dụng làm tài liệu tham khảo để điều chỉnh độ đục của huyền phù chất lỏng / vi khuẩn trong lọ hoặc ống trong phòng thí nghiệm vi sinh. Nó giúp duy trì và  đảm bảo rằng số lượng vi khuẩn sẽ nằm trong một phạm vi nhất định để tiêu chuẩn hóa xét nghiệm vi sinh vật.

Chất chuẩn McFarland có thể được chuẩn bị với các nồng độ khác nhau, từ nồng độ 0,5 đến 4 và tùy thuộc vào nồng độ, mật độ số lượng tế bào khác nhau. Tuy nhiên, nồng độ được sử dụng phổ biến nhất để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh và kiểm tra hiệu suất môi trường nuôi cấy thường được thực hiện theo tiêu chuẩn 0,5 McFarland trong các phòng thí nghiệm vi sinh.

Nguyên tắc của Tiêu chuẩn McFarland

Tiêu chuẩn McFarland là một dung dịch hóa học của bari clorua và axit sulfuric.

Phản ứng hóa học giữa hai hóa chất này tạo ra kết tủa mịn bari sunfat. Sau khi lắc đều, độ đục của tiêu chuẩn McFarland có thể so sánh bằng mắt thường với huyền phù vi khuẩn có nồng độ đã biết.

Chất chuẩn độ đục McFarland được chuẩn bị bằng cách trộn các thể tích khác nhau của axit sulfuric 1% và bari clorua 1% để thu được dung dịch có mật độ quang học cụ thể.

Bằng cách điều chỉnh thể tích của hai loại thuốc thử hóa học này, có thể chuẩn bị các tiêu chuẩn McFarland có các mức độ đục khác nhau thể hiện mật độ vi khuẩn hoặc số lượng tế bào khác nhau.

Tiêu chuẩn độ đục 0,5 McFarland cung cấp mật độ quang học có thể so sánh với mật độ của huyền phù vi khuẩn với đơn vị hình thành khuẩn lạc 1,5 x 10 ^ 8 (CFU / ml).

Tiêu chuẩn McFarland Standards
Tiêu chuẩn McFarland Standards (Tiêu chuẩn McFarland và đo nó bằng DEN-1 Grant)
McFarland Standard 1% BaCl2(ml) 1% H2SO4 (ml) Approximate Cell Count Density (x10^8 cells)
0.5 0.05 9.95 1.5 x 10^8
1.0 0.1 9.9 3.0 x 10^8
2.0 0.2 9.8 6.0 x 10^8
3.0 0.3 9.7 9.0 x 10^8
4.0 0.4 9.6 12.0 x 10^8

Chuẩn bị pha chế các tiêu chuẩn McFarland

 1. Chuẩn bị dung dịch bari clorua khan (BaCl2) 1% và dung dịch axit sunfuric (H2SO4) 1%.
 2. Gộp và trộn hoàn toàn dung dịch bari clorua và axit sunfuric để tạo thành huyền phù đục.
 3. Cho hỗn hợp thu được vào một ống có nắp vặn bọc giấy bạc.
 4. Bảo quản tiêu chuẩn McFarland ở nhiệt độ phòng (25 °C) khi không sử dụng. Dung dịch tỷ trọng chuẩn McFarland sẽ kết tủa và vón cục theo thời gian., và nó cần được khuấy mạnh (xoáy trộn) hoặc lắc trước mỗi lần sử dụng.
 5. Cần lưu ý: Đánh dấu ống để chỉ mức chất lỏng và kiểm tra trước khi sử dụng để đảm bảo rằng không xảy ra hiện tượng bay hơi.
 6. Trong điều kiện ánh sáng tốt, so sánh trực quan độ đục bằng cách cầm mẫu vi khuẩn và ống McFarland Standard lên trên các vạch đen và trắng in trên thẻ kèm theo.
 7. Trong trường hợp có độ đục nặng, điều chỉnh độ đục của huyền phù vi khuẩn bằng cách bổ sung nước cất hoặc nước muối sinh lý qua pipet vô trùng để phù hợp với độ đục của Tiêu chuẩn tương đương McFarland đã biết.
 8. Nếu huyền phù thử quá nhạt, cấy thêm sinh vật hoặc ống ủ cho đến khi có độ đục phù hợp với tiêu chuẩn.

Sử dụng các tiêu chuẩn McFarland

 1. Tiêu chuẩn được sử dụng trong quy trình kiểm tra tính nhạy cảm với kháng sinh., nơi huyền phù vi khuẩn được so sánh với Tiêu chuẩn Mcfarland, trước khi dùng tăm bông trên môi trường MHA.
 2. Đây là một phần của kiểm soát chất lượng để kiểm tra và điều chỉnh mật độ của huyền phù vi khuẩn. Đồng thời có thể được sử dụng cho quy trình xác định và tính nhạy cảm

Hạn chế của Tiêu chuẩn McFarland

 1. Trong trường hợp của môi trường có màu, nó có thể không cung cấp độ tương phản phù hợp với Tiêu chuẩn Tương đương McFarland với việc xuất hiện các kết quả không chính xác hoặc mật độ không chính xác.
 2. Các mẫu cấy cũ hơn (> 24 giờ) huyền phù vi khuẩn có thể không so với số lượng vi khuẩn dự kiến.
 3. Các tiêu chuẩn Mcfarland đã được điều chỉnh bằng phân tích máy quang phổ. Việc sử dụng bất kỳ thiết bị đo lường nào khác có thể không cho kết quả đáng tin cậy trong quá trình thử nghiệm.
 4. Trong khi sử dụng tiêu chuẩn nhũ dịch, các ống cho hỗn dịch phải có cùng đường kính với ống Tiêu chuẩn nhũ dịch McFarland.
 5. Trong thời gian bảo quản, việc tiếp xúc với ánh sáng của tiêu chuẩn McFarland có thể ảnh hưởng đến phép đo độ đục.

*Để biết thêm về sản phẩm máy đo độ đục vi sinh chuẩn McFarland của hãng Grant Instrument (UK) do công ty Ngày Nay đại diện phân phối duy nhất tại 3 nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Cambodia), quý khách có thể tham khảo thông tin sản phẩm tại đây.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *